ไทย | Eng

NADA - New Arithmetic Development Academy
นาดา - สถาบันพัฒนาคณิตแนวใหม่

Home

Nada Top
NADA Calendar Arithmetic NADA Courses Master Wichian Lateef - The Founder
NADA Courses

คณิต + ระบบปฏิทิน + จินตภาพ = หลักสูตรคณิตปฏิทิน ของนาดา


คณิตปฏิทิน พัฒนาสมอง สร้างอัจฉริยะ

"นาดา" (NADA-New Arithmetic Development Academy) เราคือสถาบันค้นคว้า และพัฒนาหลักสูตรจินตคณิตแนวใหม่ สนุกสนาน ท้าทาย ด้วยการคำนวณปฏิทิน 1,000 ปี ในใจ ได้ถูกต้อง ใช้เวลาไม่เกิน 5 วินาที เราเรียกหลักสูตรของเราว่า "คณิตปฏิทิน" (Calendar Arithmetic)

Abacus Floatหลักสูตรพัฒนาสมอง คณิตคิดเร็ว หรือจินตคณิต (Mental Arithmetic) เป็นหลักสูตรซึ่งเน้นเรื่องของสมาธิเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นสมาธิในการฟัง การทำงาน โดยใช้วิธีการทางเลขคณิต (arithmetic) บวก ลบ คูณ หาร เป็นสื่อการสอน และใช้ลูกคิดญี่ปุ่น (4-1) เป็นอุปกรณ์ ผู้เรียนจะสามารถคำนวณเลขได้เร็ว และถูกต้อง โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยใดๆ อันเป็นผลพลอยได้ จากการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ ตามหลักสูตรของวิชาจินตคณิตที่แต่ละสถาบันได้วางไว้

หลักสูตรจินตคณิตของ NADA ได้ถูกพัฒนาให้มีการผสมผสานระบบปฎิทินเข้ามาเป็นสื่อการสอนด้วย เรียกว่า คณิตปฏิทิน (Calendar Arithmetic) คือมีการวิเคราะห์โจทย์ คำนวณ วัน เดือน ปี เพื่อเสริมสร้างการคิดอย่างเป็นระบบ และเพิ่มแรงจูงใจในการเรียน ซึ่งเป็นความต้องการทางสมองของเด็กๆ ในวัยเรียน ทั้งหมดนี้ก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับหลักสูตรจินตคณิตนั่นเอง

Sky Kidหลักสูตรคณิตปฏิทินของเรา มีรูปแบบการเรียนการสอน ซึ่งสนุกสนาน ท้าทายตามวัย เด็กๆ จะมีความรู้สึกกับการเรียนคณิตศาสตร์ เหมือนกับการเรียนศิลปะ เรียนดนตรี พวกเขาสามารถที่จะแสดงออก ซึ่งความสามารถพิเศษ กับครอบครัว ญาติมิตร เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับตนเอง ด้วยการคำนวณปฏิทิน 1,000 ปี ในใจ ได้รวดเร็วถูกต้อง ใช้เวลาไม่เกิน 5 วินาที เหมือนดั่งมีปฏิทิน 1,000 ปี บันทึกอยู่ในสมอง ได้ทักษะ การบวก ลบ คูณ หาร และสูตรคูณ หลากหลายรูปแบบ โดยไม่ต้องท่องจำ เหล่านี้ เป็นผลพลอยได้จากการเรียนรู้ และฝึกฝนการมีสมาธิอย่างต่อเนื่องในการฟัง และการทำงาน ตามหลักสูตรคณิตปฏิทินอันเป็นขั้นเป็นตอนของ NADA

P End

คณิต + ระบบปฏิทิน + จินตภาพ = หลักสูตรคณิตปฏิทิน ของนาดา


คณิตปฏิทิน พัฒนาสมอง สร้างอัจฉริยะ

ติดต่อสำนักงานใหญ่ NADA >>

อาจารย์ วิเชียร ลาตีฟ
 มือถือ  08 5137 1677
 อีเมล  nadacalendar@yahoo.co.th


อาจารย์ วิเชียร ลาตีฟ

Master Wichian Lateef

"คณิตปฏิทิน" คือหลักสูตรจินตคณิต คิดค้น และพัฒนาโดย อาจารย์วิเชียร ลาตีฟ อาจารย์ได้เป็นผู้ก่อตั้ง และทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการสถาบันนาดาอยู่ในปัจจุบัน

P End